Påmeldte

Denne listen viser alle påmeldte, uavhengig av registreingsstatus og betaling. Når alle opplysninger er korrekte og betaling er mottatt vises deltagere på startlisten når den er satt opp (jfr. punkt g og h i tilleggsreglene)

NB: Påmeldinger sjekkes manuelt, listen viser innkommende påmeldinger. .