Rally Sørland 1965

Løpsleder var Jens Jarl Jernes. Løpets lengde var 500 km og antallet deltagere var 40. Dette var noe lavere enn tidligere av den grunn at man denne gang ikke hadde noen deltagere i C-klassen, selv om noen C-kjørere fikk disp til å kjøre i klasse B.

Løpet startet fra Volvo-senteret på Lund i Kristiansand. Første del av løpet, 200 km, gikk i området nord og øst for Kristiansand, mens det man betegnet som nattetappen, der løpet som regel ble avgjort, var lagt til Mandal og Lyndals-området. På strekningen mellom Try og Øyslebø fikk flere deltagere problemer, da veidekket var av dårlig beskaffenhet og foranlediget flere punkteringer.
I tillegg til ordinære kontroller var det også lagt inn radarkontroller, der bare et lite fåtall av deltagerne fikk tilleggsprikker, og ingen holdt en så høy hastighet at de ble utelukket.

Totalvinner ble John Unnerud/Finn R Jacobsen, og vinner av B-klassen Per-Svein Iglebæk/Olsen i en Volvo.

Resultater

  1. John Unnerud/Finn R Jacobsen – Saab
  2. Leif Vold-Johansen/Jon Ulleberg – DKW
  3. Trond Schea/Willy Paulsen – Ford Cortina
  4. Kjell Gumpen/L.M. Olsen – VW 1500