: Rally Sørland 2020 og Korona virus situasjonen status 12. Mars 2020

 

De siste ukers utvikling med Korona Covid-19 Pandemi utløser store endringer for alle.
Arrangementskomiteen har i kveld enstemmig bestemt at det tradisjonelle Rally Sørland ikke kan gjennomføres.

Restriksjoner fra myndigheter, usikkerhet rundt tilgjengelige funksjonærer og ambulanser er noen av årsakene vi legger til grunn.

Vi har ett tett samarbeid med rallyseksjonen om en alternativ løsning. Ett kortere Rally Sørland på grus planlegges kjørt 2. mai som ett NM løp. I vår planlegging legges det stor vekt på å ha store åpne områder, unngå store ansamlinger av mennesker og alles personlige hygiene.

Tilleggsregler og påmelding blir lagt ut når vi har en bedre oversikt over situasjonens utvikling.

Vi jobber så godt vi kan rundt de omstendigheter som er og forholder oss til gitte retningslinjer.

Ny oppdatering kommer 2. April

På vegne av Rally Sørland
Anders Kalvø
Løpsleder