: Rally Sørland 2023

Arbeidet med Rally Sørland er godt i gang. Årets løp er tidligere blitt annonsert som todagers løp første helg i mai, men grunnet øknomi ser sportskomiteen seg nødt til å begrense til løpet til en dag med fart og spenning 6. mai 2023.

Vi gleder oss til løp og er godt i gang med oppfiksing av løypetraseer.